TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 18

2015
EYLÜL
18
Bülten
T Ü B İ TA K U z a y ı n K e ş f i n
T
ÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK’ın uzayın
keşfine yönelik çalışmalara öncülük ettiğini belirterek,
18 yıldır düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin
ülkede bilim-toplum buluşması anlamında çok önemli ol-
duğunu ve halkın etkinliğe gösterdiği ilginin her yıl artarak
devam ettiğini söyledi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK’ın gerek uzay-
dan dünyanın izlenmesine yönelik, gerekse teleskoplar
aracılığıyla uzayın keşfine yönelik önemli projeler ürettiğini
belirterek, “15 Aralık 2014 tarihinde başlayan ve 5 yılda ta-
mamlanacak proje kapsamında geliştirilecek TÜRKSAT 6A
uydusu, Türkiye’nin daha önceki haberleşme uydularından
farklı olarak ilk milli haberleşme uydusu olma özelliğini ta-
şıyacaktır” dedi.
“Türkiye Uzayda Sınıf Atlayacak”
TÜRKSAT 6A’nın yapımı ile Türkiye’nin kendi haberleş-
me uydusunu yapabilen az sayıdaki ülkeler arasına katı-
lacağını aktaran TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, “Ge-
liştirilen projeler ile ülkemiz kritik teknolojileri üretebilme
yeteneğine güç katacak ve Türkiye uzayda sınıf atlayacak-
tır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin uydu teknolojilerinde geldiği noktanın çok
önemli olduğunu ifade eden Ergin, “Yakıt dâhil, 4 ton civa-
rında bir kütleye sahip olacak olan uydu, 42 derece doğu
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook