TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 22

2015
EYLÜL
Yeni Nesil Yerli Fıtık Yamaları T
“Yeni nesil kompozit meshler ile ameliyat sonrası operasyonlara gerek
kalmadan birçok riskin azaltılarak hastaların yaşam kaliteleri yüksel-
tilecek. Aynı zamanda, fıtık yamaları ithalatının önlenmesi ve ilk iki yıl
içinde 40 farklı ülkeye ihraç edilmesi öngörülüyor.”
da üretilen yerli meshlerin, Türkiye’nin %85 dışa bağımlı
olduğu tıbbi cihaz sektöründe, özellikle fıtık ameliyatların-
da kullanılan ve ithal edilen katma değeri yüksek meshlere
alternatif olması, yeni nesil çok işlevli fıtık yamaları ithala-
tını önlemesi ve ilk iki yıl içerisinde 40 farklı ülkeye ihraç
edilmesi öngörülüyor.
T
ÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal
Teknoloji Enstitüsü (KTE) yürütücülüğünde, TÜBİTAK
MAM Malzeme Enstitüsü (ME), Haydarpaşa Numune Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi ile Altaylar Medikal işbirliğiyle,
alanında ilk yeni nesil kompozit meshler geliştirildi.
2014 yılında başlayan TEYDEB 1505 projesi kapsamın-
Destekle gelen başarı
22
Bülten
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook