TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 34

34
Bülten
Araştırmacılara İngilizce Yayın
Hazırlama Eğitimi Verildi
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (AR-
DEB), araştırmacıların İngilizce bilimsel yayın hazırlama
usulleri hakkında bilgi edinmeleri ve bu süreçte karşılaşa-
bilecekleri sorunların önlenmesi amacıyla bir eğitim düzen-
ledi. TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilen eğitime,
araştırmacıların ilgisi büyük oldu. İlk kez düzenlenen etkinli-
ğe katılım için bir haftada 2 bin 430 başvuru yapıldı. Eğitim,
editörlük yapmış, alanında uzman ve deneyimli isimlerin su-
numlarını dinlemek üzere 48 il, 83 üniversite ve kuruluştan
gelen toplam 130 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Açılış konuşmasını TÜBİTAK ARDEB Başkanı Prof. Dr. Erol
TÜBİTAK tarafından akademik yayın kalitesinin artırılması amacıyla araştırmacılara yönelik “İngilizce Yayın
Hazırlama Eğitimi” verildi.
Arcaklıoğlu’nun yaptığı etkinlikte, İngilizce akademik yayın
hazırlama usullerine ilişkin genel eğitim, bilimsel poster ve
sözlü sunum hazırlama teknikleri eğitimi verildi. İngilizce ya-
yın hazırlama eğitimi, alt uzmanlık alanlarına ayrılan katılım-
cılara mühendislik bilimleri, temel bilimler, yaşam bilimleri,
sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanında yayın ha-
zırlamaya ilişkin düzenlenen interaktif sunumla tamamlan-
dı. Etkinlik sonunda katılımcılara belge verildi.
Büyük ilgi ve yoğun talep dolayısıyla etkinliğe katılama-
yan araştırmacılar için de etkinlik videosu ve sunumları, önü-
müzdeki günlerde TÜBİTAK web sayfasında paylaşılacak.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...48
Powered by FlippingBook