TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 40

40
Bülten
UME ile Gaziantep Üniversitesi
Protokol İmzaladı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Gazi-
antep Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü, UME
Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner ile Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Coşkun tarafından imzalandı. İmzalanan protokol
ile iki kurum arasında nitelikli ürüne yönelik uygula-
malı bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yapıla-
cak; ülke için kritik olan teknoloji alanlarında uzman
araştırmacı yetiştirilecek.
Gaziantep Üniversitesi öğrenci ve öğretim eleman-
larının, sanayinin ihtiyaçlarını tanımasına olanak sağ-
laması amacıyla UME ile çalışmalar gerçekleştirilmesi,
öğrencilere UME’de staj ve intörn mühendisliği imka-
nı verilmesi, UME çalışanlarına Gaziantep Üniversite-
si’nde doktora ve yüksek lisans yapma olanağı sağ-
lanması, protokoldeki maddeler arasında yer alıyor.
Protokole göre, Gaziantep Üniversitesi akademik alt
yapısının UME’nin araştırmacı potansiyeliyle birleşti-
rilerek ulusal ve uluslararası projelere teklif verilmesi
olanaklarının değerlendirilmesi konularına yönelik iş-
birliği çalışmaları da başladı.
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Gaziantep Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook