TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 37

TÜBİTAK BİLGEM Üniversitelerde
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolo-
jiler Araştırma Enstitüsü (BİLGEM), “2014 Üniver-
site Tanıtım ve Kariyer Günleri Etkinlikleri” kap-
samında Mart ayında İstanbul Teknik, Özyeğin,
Hacettepe, Sabancı, Ortadoğu Teknik, Bilkent,
Koç ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde TÜBİTAK ve
BİLGEM’i tanıtan sunumlar yaptı.
Sunum sonunda yapılan söyleşilerin yanı sıra,
tüm gün stand faaliyetiyle TÜBİTAK, enstitüleri ve
faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. İnsan Kaynak-
ları konusundaki sorulara yanıtlar verilerek, öğ-
rencilerden staj ve iş başvuruları alındı.
Dünya Hava Trafik Yönetimi Kongresi’nde
BİLGEM ve DHMİ Birlikte Yer Aldı
Sivil Hava Seyrüsefer Hizmetleri Organizasyonu tarafın-
dan Madrid’de düzenlenen “Dünya Hava Trafik Yönetimi
Kongresi”ne, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tekno-
lojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Devlet Hava Meydanla-
rı İşletmesi Genel Müdürlüğü ile birlikte katıldı. Kongrede,
DHMİ ile BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nün (BTE)
birlikte geliştirdiği dört ATM Ar-Ge projesi; Kuş Radarı (KUŞ-
RAD), Kontrolör Seçme Yazılımı (KONSEY), Hava Aracı Takip
Sistemi (HATS) ve Hava Trafik Kontrol Simülatörü (ATCSIM)
sergilendi. Projeler, sektörden katılım sağlayan şirketler,
hava trafik uzmanları, havacılık endüstrisi üreticileri ve tek-
nik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.
37
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook