TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 32

ARDEB Projelerinde Görev Alabilme
Limitlerinde Beklenen Artış Gerçekleşti
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı,
Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,
TÜBİTAK’ta görevli Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Ku-
rulu üyeleri dışındaki idari görevi olmayanlar için projelerde
görev alabilme limitleri kaldırıldı. Bu görevleri yürüten bilim
insanları, hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim
insanı ile aynı limitlere sahip olacak.
Ayrıca, hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim
insanının projelerde görev alabilme limitleri de yüzde 50
oranında arttırıldı. Bundan böyle, hiç bir idari görevi olma-
yan tam zamanlı bir bilim insanı; aynı anda en fazla, her bir
PROJELERDE GÖREV ALABİLME LİMİTLERİ
1001(*)
1005
1011
1003(*)
1007(*)
3001
3501
TOPLAM
HORIZON 2020
 (*)
2Y veya 2Y veya
2Y veya 1Y veya 1Y veya 1Y veya 1Y veya
3Y veya
4A
4A
4A
2A
2A
2A
2A
6A veya
1Y 4A veya
Ayrca,
2Y 2A
1002 Uluslararas
1Y veya snr yok
2A
snr yok
AYNI 
ANDA 
HİÇ BİR İDARİ GÖREVİ OLMAYAN TAM ZAMANLI BİLİM İNSANLARI İLE YÜRÜTÜCÜ OLMAYA ENGEL İDARİ GÖREVİ OLMAYAN DİĞER İDARİ
GÖREVLİLERİN ARDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDAKİ PROJELERDE GÖREV ALABİLME
LİMİTLERİ
(*) Bunlara ek olarak;  HORIZON 2020 kapsamnda proje başvurusu yapmş ve eşik değeri geçmiş olan araştrmaclara, 1001/1003/1007 programlarndan 
herhangi birinde bir proje yürütücüsü daha olma hakk sağlanr.
+1Y
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar
kapsamındaki projelerde görev alabilme limitlerinde önemli iyileştirmeler yapıldı.
destek programı kapsamında tabloda belirtilen görev alı-
nabilme limitlerinin aşılmaması koşuluyla TÜBİTAK destekli
üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir
projede yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede
yürütücü iki projede araştırmacı olarak yer alabilecek.
Bunlara ek olarak, HORIZON 2020 kapsamında proje baş-
vurusu yapmış ve eşik değeri geçmiş olan araştırmacılara ise
1001, 1003, 1007 programlarından herhangi birinde bir pro-
je yürütücüsü daha olma hakkı sağlanacak.
Uygulama, 1 Mart 2014 tarihinden sonra proje başvuru-
sunda bulunacak araştırmacılar için geçerli olacak.
32
Bülten
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...48
Powered by FlippingBook