TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 39

39
Azerbaycanlı Heyetin TÜBİTAK Ziyareti
TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yürütülen“Eğitimde İşbirliği Protokolü”çerçevesinde hazırlanan tanıtımda
ders materyalleri ve müfredat temelli olarak hazırlanan e-ders videoları, örnekler eşliğinde anlatıldı. MEB Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı yetkililer, TÜBİTAK Eğitim Araştırmaları Müdürlü-
ğü’nün iki yıllık süreçte yaptıkları faaliyetlerden etkilendiklerini ve Türkiye’yi kendilerine örnek aldıklarını belirttiler.
Bursa Valisi TÜBİTAK BUTAL’da
Bursa Valisi Münir Karaloğlu, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarını (BUTAL) ziyaret etti.
Vali Karaloğlu, BUTAL Müdürü Sedat Aktaş’tan laboratuvarın ana faaliyet konuları çerçevesinde sanayi kuruluşlarına, üni-
versite ve diğer kamu kurumlarına verdiği test, analiz, muayene ve eğitim hizmetleri hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu, daha
sonra Malzeme Tekstil, Kimya–Çevre ve Gıda-Tarım Kimyası Laboratuvarlarını inceledi.
Bilim Toplum Daire Başkanlığı uzmanları, Azerbaycan Cumhuriyeti Öğrenci Kabulü Devlet
Komisyonu’ndan gelen heyete, ortaokul ve lise ders müfredatını tanıttı.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook