TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 44

Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Şişme kuramının temel savı, evrenin Büyük Patlama’nın başlangıcından sonraki ilk 10-32 saniyelik zaman diliminde, ev-
rende çok büyük ve hızlı bir uzaysal genişlemenin gerçekleşmiş olması. Bu savın öne sürülmesinin en önemli nedeni kozmik
mikrodalga fon ışınımına dair gözlemler. Evrenin 13,8 milyar yıl olan yaşını da dikkate aldığımızda, evrenin ilk anlarındaki bu
çok küçük zaman dilimine dair öngörülerde bulunmak, evrenin oluşumunu anlamakta insanoğlunun ne kadar ilerlediğinin
bir göstergesi.
Şişme Kozmolojisinin
Doğrudan İlk Kanıtı
44
Bülten
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48
Powered by FlippingBook