TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 24

Bülten
İlk Yerli TasarımUç
Sadece 13 firmanın üretebildiği uçak koltuğu, TÜBİTAK desteğiyle artık Türkiye'de üretiliyor.
5 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan "Uçak Koltuk Üretimi Sanayii ve Ticaret A.Ş.", ilk yerli
tasarım uçak koltuğunu üretti.
T
ürk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik AŞ ve Kibar
Holding’in Güney Koreli Hanil E-HWA ile mevcut iş
birliğinin bir iştiraki olan Assan Hanil ortaklığında
5 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan “Uçak Koltuk
Üretimi Sanayii ve Ticaret AŞ” (Turkish Seats Industries – TSI),
ilk yerli tasarım uçak koltuğunu üretti. Proje hakkında bilgi
veren TSI Genel Müdürü Fahri Bayır, İzmit’te kurulan tesis-
lerde yaptıkları çalışmayla koltuk üretiminde Türkiye’nin ilk,
dünyanın ise sayılı firmaları arasında yerlerini aldıklarını söy-
ledi. İki yıllık çalışmalar sonucunda seri üretime geçtiklerini
söyleyen Bayır, “Ocak 2012’de çalışmalara başladık. Assan
Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. olarak TEYDEB’den aldığı-
mız yaklaşık 500 bin TL’lik destekle projeyi yaklaşık iki yılda
tamamladık. Çıkan ürün beğenildi ve Türk Hava Yolları’nın
25 uçaklık yenileme ihalesini aldık. Bu bizim ilk işimiz oldu”
dedi.
Havacılık sektöründeki en büyük sorunun sertifikasyon
sorunu olduğunu kaydeden Bayır, “Uçağa uluslararası serti-
fikası olmayan bir vida bile takmazsınız. Türkiye’de daha ön-
ceden koltuk üzerine çalışma yapılmamış olmasının sebebi
de sertifika sürecinin zor olmasıydı. Biz sertifikasyon süreç-
lerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra üretime geçtik.
Aralık 2013’de sertifikaları tamamladık ve Ocak 2014’te seri
üretime başladık. Şu an 4 uçakta koltuklarımız uçuyor. 5.
uçak için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiye kadar 8 mil-
yon dolarlık satış yaptık” dedi.
Bayır: “Benzersiz otomasyona sahibiz”
Firma olarak dünyanın en hızlı üretim bandına sahip ol-
duklarını söyleyen Bayır,”Dünyada tek olanTSI (Turkish Seats
Industries),üretim hızı sayesinde rakiplerimiz ile aramızdaki
farkı belirgin bir şekilde ortaya koyuyoruz” dedi.
24
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...48
Powered by FlippingBook