TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 30

30
Bülten
Geleneksel gıdalar da çalışıldı
Geleneksel gıda örneklemi için 53 ürünün 122 farklı üretim
tekniği yerinde kayıt altına alındı. Uluslararası platformda bu
ürünlerin ‘Türkiye’nin geleneksel gıdası’ olduğunun ispatına
yönelik kullanılabilecek bilimsel verilerle destekli‘geleneksel
gıda taslak tescil dosyaları’ hazırlandı.
Gıdalar arasında karşılaştırma yapılabiliyor
Verilerin bölge bazında da gösterildiği TürKomp’ta arama-
lar, gıdaya, bileşene, beslenmeye göre yapılabiliyor. İki farklı
gıda, aynı ekran üzerinde bileşenleri yönünden karşılaştı-
rılabiliyor, çoktan aza doğru sıralanabiliyor ve “beslenme
çantasıyla” günlük enerji ve besin ögesi düzeyleri kolaylıkla
hesaplanabiliyor. TürKomp; tarım, gıda, beslenme ve sağ-
lık alanlarında yapılacak eğitim, araştırma, üretim, yatırım,
mevzuat çalışmalarında ve toplumun bilinçli beslenmesin-
de ulusal veri kaynağı olarak hizmet verecek.
TürKomp ücretsiz olarak hizmet verecek
Ülkemize ait en üst seviyede güvenilir gıda bileşen veri
kaynağı TürKomp, kullanıcı dostu yapısıyla internet orta-
mında Türkçe ve İngilizce dillerinde bedelsiz olarak ulusal
ve uluslararası kullanıcılara kesintisiz hizmet sağlayacak.
TürKomp’un sürdürülebilirliği, gelişerek hizmetini devam
ettirmesi ticarileşme ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda
firmalara özel bedelli, sektör marka üyeliği ve veri seti satışı
gerçekleştirilecek. Ayrıca tümkullanıcılara yönelik, TürKomp
Gıda Kompozisyon Veri Kitabı, TürKomp Gıda Kompozisyon
Veri CD’si ile ulusal düzeyde gıda analiz yöntembirlikteliğine
katkı sağlama çerçevesinde hazırlanmış olan TürKomp Gıda
Kompozisyon Analiz Yöntemleri kitabı da satışa sunulacak.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...48
Powered by FlippingBook