TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 35

35
TAGEM Araştırmacılarına
Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (AR-
DEB), 8 farklı nitelikteki destek programı ve 10 farklı Araştır-
ma Destek Grubu ile üniversite, özel sektör ve kamuda çalı-
şan araştırmacıların projelerine araştırma destekleri veriyor.
Bilim ve teknolojik altyapı imkânları ile sayısı hızla artan bi-
lim insanı potansiyelinin ARDEB projeleri kapsamında etkin
olarak yer alması ve proje niteliklerinin artırılması amacıyla
eğitim programları başlatıldı. İlk olarak TÜBİTAK Başkanlık
binasında farklı üniversite ve kurumdan gelen 123 araştır-
macıya verilen “Proje Hazırlama Eğitimi” bu kez Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Araştırmacıların TÜBİTAK projelerinde daha fazla yer alması ve proje niteliklerinin artırılması amacıyla TAGEM
çalışanlarına yönelik “Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” verildi.
Genel Müdürlüğü (TAGEM) çalışanları için Antalya’da gerçek-
leştirildi. Araştırma enstitülerinde görev yapan yaklaşık 200
personelin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim kapsamında
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destek Programları-
nın tanıtımı, projelerin bilimsel değerlendirmeye alınmadan
iade edilme sebepleri ve proje önerisi hazırlamanın bütün
aşamaları hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen bu eğitim-
lerle ARDEB Araştırma Destek Grupları bünyesinde devam
eden eğitimlere katılacak kişilerin çeşitli destek programları-
na yönlendirilmesi ve başvuru sırasında karşılaşabilecekleri
sorunların önlenmesi hedefleniyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...48
Powered by FlippingBook