TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 38

38
Bülten
TÜBİTAK BİLGEM 2014 CARTES Asya Fuarı’nda
Asya Pasifik bölgesinden ülkeler başta olmak üzere Avru-
pa, Orta Doğu ve Amerika’dan kart üretim, ödeme, güven-
lik, kimlik ve mobilite endüstrileri alanında inovasyon sağla-
yıcılarını ve pazar liderlerini bir araya getiren 2014 CARTES
Asya Fuarı, Hong Kong’da gerçekleştirildi.
Fuar kapsamında, Akıllı Kart-Kimlik Doğrulama Sistemleri,
Ulusal Kimlik Kartı (TC & KKTC), Akis, Uktüm, Akis e-Pasa-
port, Akis e-Sürücü Belgesi, KYS, EKDS, KEC, KİOSK-KEC ve
Elektronik Sertifika Yönetim Çözümleri ziyaretçilere tanıtıl-
dı. Çin, Hong Kong, Malezya, Bangladeş ve Afrika’dan gelen
ziyaretçilerle iş fırsatlarını değerlendirmek üzere ikili top-
lantılar yapıldı.
Ayrıca Comon Criteria (CC) ile alakalı Uzakdoğu pazarında
var olan potansiyelin arttırılması için görüşmeler yapıldı.
Microsoft ve TÜBİTAK BİLGEM
Çözümleri Bir Arada
TÜBİTAK BİLGEM ile Microsoft uzmanları ve üst düzey yö-
neticileri, “Bulut Teknolojileri” konusunda teknolojik çözüm
ve hizmetlere yönelik sunumlarla potansiyel iş birliği ola-
naklarını paylaştılar.
TÜBİTAK İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Birimi, BİLGEM’in
gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile teknoloji ve çözümle-
re yönelik bir sunum yaptı. Microsoft ise, şirketin cihaz ve
servis stratejisi ve Windows platformunun genel tanıtımıyla
başladığı sunumunun ardından; Bulut Teknolojileri ve Bü-
yük Veri, Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri ve Proje
Yönetimi Yaklaşımı, Microsoft İş Zekası, Karar Destek Sistem-
leri ve Mobil Uygulamaları, Microsoft IT Servis Yönetim Yak-
laşımı, Microsoft Siber Güvenlik Yaklaşımı ile Ar-Ge ve OSS
alanında sunumlar gerçekleştirdi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook