TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 11

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
11
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ulusal Bilim
Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrencilere plaketlerini verdi.
değinen Altunbaşak, "Bu sene 22 madalya
aldık. Türkiye, aldığı madalya sayısını altın-
da 43'e, gümüşte 143'e, bronzda 216'ya ve
mansiyonda 44'e yükseltti" diye konuştu.
Bilimsel araştırma yapan gençlere de bazı
tavsiyelerde bulunan Altunbaşak, şöyle de-
vam etti: "Literatürde üstün yetenekli genç-
ler nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor. Sizler
çok özelsiniz. Çünkü toplumun ortalamasın-
dan çok farklısınız. Üstün zekalı olmak, dü-
şünsel becerilerinizin çok iyi olması, büyük
eserler yapmak için yeterli olmayacaktır.
Bunun yanına duygusal zekayı da eklemeniz
gerekiyor. O zaman artık sizin önünüzde hiç-
bir engel kalmaz."
Türkiye'nin bir değişim süreci içinde oldu-
ğuna dikkati çeken Altunbaşak, 2023 hedef-
leri doğrultusunda milli uçak ve otomobil
gibi projelerin olduğuna, bunların da akılla
gerçekleşebileceğine işaret etti. Bilimsel
araştırma yapan gençlerin, bu çerçevede
büyük hedefler belirlemesi gerektiğini kay-
deden Altunbaşak, "Türkiye'nin uçak progra-
mını ben yapacağım sevdasıyla yola çıkmanızı
istiyoruz. Daha ötesinde şu ana kadar bilim
konusunda ülkemizin Nobel'de ödülü yok. Siz-
lerin bu ödülü alan kişilerden hiçbir eksiği yok"
şeklinde konuştu.
Şampiyonlara LYS’de ek puan ve burs
Ulusal olimpiyatlarda dereceye giren öğ-
renciler, yarıyıl tatilinde düzenlenecek Kış
Okulu’na davet edilecek. Hazırlık kurslarının
ardından Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda
Türkiye’yi temsil edecek ekipler belirlenecek.
Ödül alanlar, dereceleri oranında girecekle-
ri ilk Lisans Yerleştirme Sınavı’nda bir kereye
özgü olmak üzere ek katsayı uygulamasından
yararlanacak. Ayrıca, yarışmaya katıldığı alan
ile ilgili bölümlerinden birine kayıt yaptırması
durumunda “2205–Yurt İçi Lisans Burs Progra-
mı” kapsamında TÜBİTAK tarafından destekle-
necek.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...56
Powered by FlippingBook