Biz TÜBİTAK bünyesinde başlattığımız bu hibe destek
programıyla bu kararı da hayata geçirmiş olduk" dedi.
Üniversite bünyesinde çok değerli çalışma ve araş-
tırmaların yapıldığını söyleyen Bakan Ergün, bu çalış-
maların sanayiciyle buluşmasının, ürüne dönüşmesinin
önünde bazı engellerin olduğuna işaret etti. Aka-
demisyenlerin performans kriterleri içinde bilimsel
yayına fazla önem atfettiklerini, patent ve sanayi
ile işbirliği gibi konularla fazlaca ilgilenmediklerini
ancak söz konusu ofislerin bu konuda onları motive
edeceklerini belirtti.
Patent Kanunu Tasarısının TBMM Sanayi Komis-
yonunda görüşüleceğini, sonra da genel kurula
geleceğini söyleyen Ergün, şunları kaydetti: "Türki-
ye'de ilk defa üniversiteler kurumsal olarak patent
sahibi olacak. Üniversitelerde yapılan araştırmaların
sonuçları patentlendiğinde bu patentlerin sahibi
kurumsal olarak üniversiteler olabilecek. Bunun en
az yüzde 30'unu araştırmacı hocayla paylaşacaklar.
Bu alt limittir. Siz bundan daha fazlasını paylaşacak-
sınızdır çünkü rekabet olacak. Araştırmacı, buluşçu
hocaları kaçırmak istemeyeceksiniz. Ama kurumsal
olarak üniversitelerin patent sahibi olması üniversi-
telerin araştırmacı hocalardan patent istemeleri, pa-
tente ve lisansa yönelmelerini de sağlamış olacak.''
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52