Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
5
eceği
nuşuldu
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Atatürk’ün
geleneği olan Çankaya
Sofrası'nda Türkiye'nin
bilimsel geleceğini
konuklarıyla masaya
yatırdı.
C
umhurbaşkanı Gül, Atatürk’ün başlattığı Çankaya Sofrası
geleneğini sürdürerek, “Türkiye'nin Bilimsel Geleceği” te-
ması altında bilim dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen yemeğe, YÖK Başkanı
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türkiye Bilimler Aka-
demisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Yazar, Sanat Eleştirmeni,
Akademisyen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve KöşeYaza-
rı İsmet Berkan katıldı.
Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü’ndeki yemekte yap-
tığı konuşmada, dikkatle takip ettiği alanlardan birinin Tür-
kiye’de bilimin geleceği olduğunu vurgulayarak, teknoloji
üretmenin önemi üzerinde durdu. Teknoloji transfer ederek
büyük ülke olunamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı
Gül, Türkiye’nin muhakkak teknoloji üretmesi gerektiğini
söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal bilimlerde proje bazlı
çalışmaların üzerinde daha fazla durulması gerektiğini ifade
etti.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...52