TÜBİTAK’tan
Üniversitelere
1’er Milyon TL’lik TTO Desteği
TÜBİTAK ile Teknolojik Transfer
Ofisleri’ne (TTO) destek verilecek
10 üniversite arasında sözleşme
imzalandı. Törene Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de
katıldı.
Ü
niversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisle-
ri’nin güçlendirilmesi ve yenilerine teşvik amacıyla
TÜBİTAK tarafından ilk kez 1513 Teknoloji Transfer Ofisle-
ri (TTO) Destekleme Programı başlatıldı. Destek progra-
mı kapsamında 2 Kasım 2012’de açılan çağrıya başvuran
39 üniversiteden Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, Or-
tadoğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik
Üniversitesi’nin desteklenmesine karar verildi.
1513 TTO Destekleme Programı kapsamında TÜBİ-
TAK ile 10 üniversite arasında düzenlenen törenle söz-
leşme imzalandı. TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçek-
leştirilen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52