Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
7
Uzaydaki milli gururlarımız:
GÖKTÜRK-2 ve Rasat
Türkiye'nin keşif uyduları Rasat ve GÖKTÜRK-2 uzaydaki
görevlerini başarıyla sürdürüyor. Ağustos 2011’de uzaya fır-
latılan Rasat ile Türkiye’nin 2 boyutlu haritası hazırlanırken,
Aralık 2012’de fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu ise Türkiye ve
dünyanın her hangi bir yerinden yüksek çözünürlüklü gö-
rüntü alabiliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kul-
lanılacak olan uydu, terörle mücadele görevlerinde TSK'ya
önemli katkı sağlayacak. Yaklaşık 400 kg ağırlığındaki GÖK-
TÜRK-2, 2,5 metre çözünürlükte görüntü alabiliyor. Uyduda
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen milli uçuş bilgisayarı ve
yazılımı kullanılıyor. GÖKTÜRK-2, Türkiye’nin kuzey sahille-
rinden güney sahillerine kadar uzanan yaklaşık 600 km’lik bir
şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek
hızlı bir veri haberleşmesine de sahip. GÖKTÜRK-2, görüntü
çekimi ve bunların yer istasyonlarına indirilmesi konusunda
herhangi bir uluslararası kısıtlamaya tabi değil.
İlk yerli araştırma gemisi
“TÜBİTAK Marmara”
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre Ens-
titüsü’nce yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın
desteklediği “Deniz Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi
Altyapı Projesi” kapsamında araştırma gemisi inşa edildi.
Çeksan Gemi İnşa Çelik Konstrüksiyon Sanayi tarafından ya-
pımı tamamlanan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisinin,
Mayıs ayı içerisinde göreve başlaması bekleniyor. TÜBİTAK
Marmara Araştırma Gemisi, 41.2 metre boy ve 9.5 metre
genişliğe sahip. Ağırlığı ise 500 gros ton. İnşası tamamlanan
gemi Mayıs 2013’de göreve başlayacak. Geminin denize in-
dirilmesiyle birlikte iç kısmı, bilimsel oşinografik çalışmalar-
da kullanılmak üzere gelişmiş ölçüm cihaz sistemleri ile do-
natılacak. Su altı araştırmalarında kullanılmak üzere ıslak ve
kuru laboratuvarlar ile bilgisayar odası hazır hale getirilecek.
İncelemelerinde 3 bin metre derinliğe inebilecek teknik ka-
pasitesi bulunan araştırma gemisi, 11 bilim adamı, 12 müret-
tebatla faaliyet gösterecek. Boğazlar başta olmak üzere de-
niz kirliliğinin izlenmesi, boru hatlarını gözlemleme, sismik
çalışmalar, denizdeki fayların görüntülenmesi, canlı yaşam
alanlarının izlenmesi, tür çeşitliliğinin gözlemlenmesi, kaza
ve afetlere destek verilmesi ile ülkemizin uluslararası alanda
temsili TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nin başlıca uygu-
lama alanları arasında yer alacak.
TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde
81 bilimmerkezi
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararı doğrultu-
sunda 2016’ya kadar tüm büyükşehirlerde, 2023’e kadar ise
81 ilde bilim merkezi kurulacak. Bilim merkezi projeleri için
1 milyar liranın üzerinde kaynak ayrılması planlanıyor. TÜ-
BİTAK bu kaynak ile bilim merkezlerinin sergileri ve eğitim
programlarının tedariği, organizasyonel eğitimi gibi konu-
larda destek verecek. Şuana kadar TÜBİTAK ile Ankara, Kay-
seri, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Konya ve Gaziantep
Büyükşehir Belediyeleri ile protokol imzalanarak çalışmalar
başlatıldı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...52