Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
Ergün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile
üniversite rektörleri katıldı.
Törenin açılışında konuşan Bakan Nihat Ergün, Tür-
kiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında en kritik rol oy-
nayacak kurumların başında üniversitelerin geldiğini
belirtti. Üniversitelerin niteliklerini ve kapasitelerini
artırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan
Ergün, üniversitelerin nitelik olarak gelişmesinin doğ-
rudan yansıyacağı alanın sanayi olduğuna dikkat çekti.
Üniversitelerin, yetiştirdikleri kalifiye elemanlar ve giri-
şimci bireyler sayesinde, ekonomik hayatta belirleyici
olacaklarını kaydetti. Üniversitelerde üretilen akademik
çalışmaların kütüphane raflarında kalmasını ve zaman
zaman bakılan bir referans haline dönüşmesini doğru
bulmadıklarını belirtti.
Üniversitelere 10 yıl boyunca
1’er milyon TL’lik destek
Üretilen bilginin teknolojik, yenilikçi, yüksek katma
değerli ürün ve üretim sistemlerine dönüşmesinin sağ-
lanması gerektiğini dile getiren Ergün, üniversite-sanayi
işbirliğinin tesis edilmesinin önemine değindi. Bakan
Ergün, 1513 programı ile üniversite-sanayi işbirliği ala-
nında çok önemli bir adım daha atıldığını ifade ederek,
şunları söyledi: “TÜBİTAK aracılığıyla, üniversitelerdeki
bilimsel çalışmaların sanayiyle buluşmasını sağlamak
amacıyla 10 yıl boyunca teknoloji transfer ofislerine 1'er
milyon lira destek vereceğiz. 10 yıl boyunca bu destek
sürecek. Ancak her yıl teknoloji transfer ofislerinin per-
formansına bakacağız. Önümüzdeki yıl da 10 TTO daha
destekleyeceğiz. Belki de ilerde desteğe ihtiyaçları kal-
mayacak."
Program ile rekabetçi yeni ürünlerin ortaya çıkması-
nı, buluşların patentlenerek kullanıma sunulmasını, üni-
versitelerin hibe fonlarından daha fazla yararlanmasını
ve girişimciliği teşvik etmeyi hedeflediklerini bildiren Er-
gün, bu programın, üniversitelerdeki bilimsel çalışmala-
rı kampüsün dışına çıkarmak ve sanayiciyle buluşturmak
adına önemli bir fonksiyon icra edeceklerini vurguladı.
Ergün, programın, üniversitelerin teknoloji ve yenilik
sistemi içindeki ağırlığını artıracaklarına dikkati çekerek,
şöyle devam etti: “Bu programa, üniversiteler, üniversi-
telerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirket-
leri ve teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirket-
ler başvurabiliyor. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun
önceki toplantılarında alınan en önemli kararlardan biri,
teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesiyle ilgiliydi.
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52