T
ÜBİTAK ile Yunanistan GSRT arasındaki işbirliği çerçeve-
sinde 2014-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri des-
teklenecek. Çevre, bilişim teknolojileri, malzeme ve sağlık
bilimleri alanlarında hazırlanacak ortak proje ile Türkiye’deki
araştırmacı TÜBİTAK’a, Yunanistan’daki araştırmacı ise GS-
RT’ye başvuracak. Başvuruları iki kuruluş bağımsız olarak
değerlendirilecek. Her iki kuruluşun da onay verdiği projeler
desteklenmeye hak kazanacak.
Program kapsamında Türkiye’deki araştırmacılara talep
etmeleri durumunda TÜBİTAK tarafından yıllık 120 bin TL’ye
kadar araştırma desteği verilecek. Araştırmacıların karşılık-
lı yapacakları ziyaretlerin masraflarını ise TÜBİTAK ve GSRT
karşılayacak.
TÜBİTAK,
Yunanistan ile Ortak Proje
Yapacak Araştırmacılara
Destek Verecek
TÜBİTAK’ın ‘2520’ kodlu programı
kapsamında Yunanistan Araştırma
ve Teknoloji Genel Sekreterliği (GSRT)
ile ikili işbirliği çağrısı açıldı. Program
kapsamında Türkiye’deki
araştırmacıların Yunanistan’daki
araştırmacılarla yapacakları ortak
projelere 240 bin liraya kadar destek
verilecek.
24
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52