jik laboratuvarlardaki tehlikeli maddelerin yayılımı, yoğun
yağışlar sonucu meydana gelebilecek su baskınları, çığ teh-
likesi gibi durumlar, önlem alınması için tehlike bölgesinde-
kilere zaman kaybetmeden bildirilecek. Bu kapsamda GSM
operatörleri, afet tehlikesi haberlerini, sağlayacakları hücre-
sel yayın sistemi yöntemiyle 112. kanaldan sirenlerin duyul-
madığı yerlerde yaşayanların cep telefonlarına mesaj olarak
gönderecek. Projeyi sosyal sorumluluk olarak kabul eden
operatörler, mesajlar için kurumlardan ya da vatandaşlardan
ücret almayacak. Mesajlar, baz istasyonları kanalıyla sadece
tehlikeye maruz bölgelerdekilere iletilecek. Vatandaşlar, cep
telefonlarını aktive ederek uyarı mesajlarını görebilecek.
Türkiye, Afeti Etkin Şekilde
Yönetecek
Yetkililer, Türkiye olarak afet yönetiminde ileri teknolojiyi
kullanabilen ve afeti etkin şekilde yönetebilen bir ülke hali-
ne gelmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bu çerçevede Türkiye'yi gerek bölgesinde gerekse küre-
sel anlamda afet yönetimi alanında model alınacak bir ülke
haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren yetkililer, bu
kapsamda özellikle bu yıl TÜBİTAK iş birliğiyle bilişim alanın-
da kısa, orta ve uzun vadeli projeler başlattıklarını kaydetti.
Yetkililer, bu kapsamda Mesajlı Uyarı Sistemi'nin teknik
altyapısının hazırlandığını ancak uygulamaya diğer bileşen-
lerin de tamamlanmasıyla başlanacağını sözlerine eklediler.
17
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...52