14
TÜBİTAK ile
AFAD Arasında İşbirliği
Protokolü İmzalandı
TÜBİTAK ile Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
arasında “Afetlere Yönelik İşbirliği
Protokolü” imzalandı.
A
FAD Binasında gerçekleşen törende "Afetlere Yönelik
İşbirliği Protokolü" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Al-
tunbaşak ile AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay arasında imzalan-
dı. Protokol kapsamında Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme,
Haber-Alma Yayma Sistemi, Mesajlı Uyarı Sistemi, İkaz-
Alarm (Siren) Sistemi, Uzay-Havacılık ve Görüntü İşleme Ala-
nında ARGE Çalışmaları, KBRN Savunma ve İkaz Sistemleri
Alanında ARGE Çalışmaları projeleri hayata geçirilecek.
Sistemle seferberlik ve savaş halinde, hava saldırıları teh-
like ikazı haberleriyle kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nük-
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...52