28
TÜBİTAK
Yenilikçi Fikri Olan
Öğrencilere Destek Verecek
TÜBİTAK, lise ve üniversite
öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini
hayata geçirmeleri için “Girişimcilik
ve Yenilikçilik” yarışması düzenliyor.
T
ÜBİTAK'ın ilk kez başlattığı yarışmalarda Türkiye'nin
uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bil-
ginin ticari değere dönüşmesine, gençlerin kariyer hedefleri
oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli iş gücünün
yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Yarışmada
ayrıca girişimcilik fırsatlarını değerlendirmek isteyen öğren-
cilere, "öğrenme ve uygulama" deneyimi sunma, etkin çalı-
şabilen ve küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebi-
lecek yeni işletmeler kazandırma fırsatları sunuluyor.
Üniversiteliler İki Kategoride
İş Fikri Sunabilecek
"Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması",
genel ve teknoloji olmak üzere iki kategoride TÜBİTAK’a ye-
nilikçi iş fikri sunabilecek. Genel kategoride TÜBİTAK'a tüm
sektörlerden yenilikçi uygulamalarla başvuracak. Teknoloji
kategorisinde ise yarışmacılar, teknoloji tabanlı yenilikçi iş
fikirleri ile başvuru yapabilecek. Yarışmaya, açık öğretim fa-
külteleri de dahil olmak üzere üniversitelerin ön lisans, lisans
ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapabilecek ve başvurular,
bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan gruplar halin-
de olacak. Yarışmada birinci aşamayı geçip iş planı hazırlama
seminerine katılmaya hak kazanan tüm kişi/gruplar, 1.000
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...52