Başvurular 12 Nisan’da Son
Bulacak
İşbirliği kapsamında TÜBİTAK'a proje öner-
mek isteyen araştırmacılar, başvurularını 2520
kodlu programın proje öneri formunu doldu-
rarak gerekli diğer evraklarla birlikte TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu
İlişkiler Müdürlüğü’ne yapacak. Başvurular 12 Ni-
san 2013’te sona erecek. Hazırlanacak projelerin
süresi 2 yılı aşmayacak.
8 Ülkeyle İşbirliği Fırsatı
Sunan 10 Program Açıldı
TÜBİTAK, bilim ve teknoloji alanında 22 ülke-
den 27 kuruluş ile işbirliği anlaşması bulunuyor.
Bu anlaşmalar ile kurulan ikili işbirlikleri kapsa-
mında şu an ABD, Almanya, Bulgaristan, Belarus,
Hindistan, Slovakya, Yunanistan ve Moğolis-
tan’taki araştırmacılar ile işbirliği fırsatı sunulması
amacıyla açık olan 10 programa başvuru yapıla-
biliyor. Açık olan programların kodları ve isimleri
şöyle:
2501 - ABD Ulusal BilimVakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı
2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı
2503 - Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı
2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili
İşbirliği Programı
2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı
2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program
2520 - Yunanistan Araştırma ve Teknoloji Genel Sekreterliği (GSRT) ile İkili
İşbirliği Programı
2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği
Programı
2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı
2540 - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52