Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
21
ehemmiyetten ötürü ve bilim merkezi konusunda en hızlı
koşan illerimizden biri olduğu için çok teşekkür ediyorum"
diye konuştu.
Dünyadaki bilim merkezleri ve çalışmaları hakkında bil-
giler veren Prof. Altunbaşak, Kayseri'nin girişimciliği ve başa-
rılarıyla ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Bu bilimmerkezinin
Kayseri'den daha başarılı gençler yetişmesine katkı sağlaya-
cağını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkan Özhaseki ise TÜBİTAK Baş-
kanı Altunbaşak'a Kayseri'ye desteklerinden dolayı teşekkür
ederek şöyle konuştu: "Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptı-
ğım dönemden beri bilim merkezi kurma hayalim sonunda
gerçekleşiyor. Ankara'da daha önce gezdiğim Feza Gürsoy
Bilim Merkezi gibi bir bilim merkezini şehrimize kazandır-
mak için bir takım gayretlere girdim ama bina yapımı, içi-
nin donatılması, tefrişi ve işletilmesini hesapladığımızda
karşımıza çok yüksek bir maliyet çıkıyordu. Ancak aklımın
bir kenarında bu hep vardı. TÜBİTAK'ın geçtiğimiz yıl almış
olduğunuz her şehirde bilim merkezi kurma fikri, bize çok
sıcak geldi. Sizinle ön protokol imzaladıktan sonra çok hızlı
bir biçimde bu işe hazırlandık"
Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezinin binasını ha-
zır edeceğini, içinin tefrişini ise TÜBİTAK'ın yapacağını kay-
deden Başkan Özhaseki, "İşletilmesi noktasında TÜBİTAK'la
ortak hareket edeceğiz. Yeni elemanlar, yetişmiş uzmanlar-
la birlikte bu bilim merkezi Kayseri'ye kazandırılmış olacak.
Özellikle yer olarak biz Anadolu Harikalar Diyarı'nın yanını
seçtik. Çünkü günde en az 50-60 bin kişinin buraya gelece-
ğini tahmin ediyoruz. Orada 10 ayrı etkinlik olacak. Böyle
bir yere bilim merkezi yaptığımızda insanlar ilgi duyacak-
lar, içeride ne olduğuna bakacaklar, özellikle gençlerimiz,
çocuklarımız, öğrenciler buradan istifade edecekler. Ufuk-
ları açılacak. Şehrimize bir başka faydası ise burası yeni bir
destinasyon merkezi olacak. Bizim ve TÜBİTAK'ın bu bilim
merkezi için ayıracağı kaynak en az 50 milyon lirayı bulacak.
İnşallah 2-3 ay içerisinde Anadolu Harikalar Diyarı'nın açılı-
şını yaparız ama aynı gün de buranın temellerini atarız. Bu
hizmetin Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunba-
şak ile Başkan Özhaseki tarafından sözleşmeye imzalar atıldı.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...52