18
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü
(UME), akaryakıt kaçakçılığının
önlenmesi amacıyla kimyasal bir
işaret olarak geliştirdiği 'ulusal
marker'in 1 milyonuncu litresini
törenle TÜPRAŞ'a teslim etti.
E
nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile TÜBİTAK
UME arasında 2006 yılında imzalanan protokol ile tama-
men yerli imkanlarla ulusal marker geliştiriliyor. UME Labo-
ratuvarında üretilen ulusal marker, akaryakıt kaçakçılığının
önlenmesi, vergi gelirlerinin yükseltilmesi ve uygunsuz akar-
yakıttan dolayı araçların zarar görmemesi amacıyla kullanılı-
yor. İlk kez 2007 yılında üretilmeye başlanan ulusal markerin
1 milyonuncu litresi düzenlenen törenle TÜPRAŞ’a teslim
edildi. TÜBİTAK’ın Gebze’deki yerleşkesinde gerçekleştirilen
törene TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Fatih Üstüner, EPDK Petrol
Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu, EPDK Denetim Dairesi
Grup Başkanı İbrahim Halil Dere, Ulusal Marker Projesi Yürü-
tücüsü Doç. Dr. Ahmet Ceyhan Gören, Ulusal Marker Projesi
Cihaz Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Fikret Hacızadeher ile iki
kurumdan yetkililer ve petrol dağıtım şirketlerinin temsilci-
leri katıldı.
Törende konuşan UME Müdürü Üstüner, ulusal marker
sisteminin sahibinin EPDK olduğunu, üretimini UME ola-
rak kendilerinin yaptığını ve saha denetim cihazlarının ise
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirildiğini açıkladı. Ulusal
markerin serbest piyasada adil rekabet koşulları oluştur-
duğunu ifade eden Üstüner, “Ulusal marker sayesinde yasa
dışı ve haksız kazanç geriliyor. TÜBİTAK açısından gurur duy-
duğumuz bir proje. Geliştirdiğimiz ulusal marker sistemine
tehditler ilk çıktığı günden itibaren devam ediyor. Tehditleri
zamanında fark ederek önlemlerimizi alıyoruz. Devamlı mü-
cadele nedeniyle proje kapsamında teknik olarak geliştirme
çalışmalarını sürdürüyoruz. İhtiyaç devam ettiği sürece siste-
min idamesini geliştirerek sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Ulusal Markerin 1 Milyonuncu Litresi
Teslim Edildi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...52