Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
241 milyon liralık ceza uygulandı
EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu ise, ka-
çakçılığın önlenmesi amacıyla rafineri veya gümrük çıkışın-
da akaryakıtın ulusal marker ile işaretlendiğini belirtti. Çalış-
malar kapsamında 6 yılın başarıyla geride bırakıldığını dile
getiren Mutlu, geçen sürede toplam 125 milyon metreküp
akaryakıtın ulusal marker ile işaretlendiğini kaydetti. Kullanı-
lan ulusal markerin ise 1 milyon litreye ulaştığını belirtti. Pro-
je ile birlikte kontroller yapıldığını da anlatan Mutlu, 2012
yılında saha denetimlerinde yapılan ölçümlerden yüzde 89
oranında geçerli sonuç alındığını vurguladı. Mutlu, “Ulusal
markerin 2007’de kullanılmaya başlandığı günden bu yana
toplam bin 557 idari işleme karşılık 241 milyon 228 bin lira
idari para cezası uygulandı. Bu üstün teknoloji gereken bir
proje. Kamuya, devlete ve tüketicilere büyük yarar sağlıyor”
şeklinde konuştu.
Her firmaya özel DNA şifresi
Kimyasal bir işaret olarak bilinen ulusal marker, 1000 litre
akaryakıtın içine 8 mililitre olarak ilave ediliyor. Formülasyo-
nu sürekli güncellenerek taklit edilebilme imkanı ortadan
kaldırılıyor. Ulusal markerin takip edilebilmesi amacıyla dün-
yada ilk olarak her firma için özel olarak DNA şifresi geliştiri-
liyor. Akaryakıtların ulusal marker seviyesi, İçişleri Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı denetim ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Sonuçlar
anında EPDK ve TÜBİTAK’taki izleme merkezlerine iletiliyor.
EPDK’nın belirlediği yeterli şart ve seviyede ulusal marker
içermeyen akaryakıtların satışı geçici olarak durdurularak,
numunelerin sahiplerine idari para cezası uygulanıyor.
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...52