TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 32

32
Bülten
N SAN
2017
TÜDEMSAŞ ile “Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması” Projesi İmzalandı
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
(TÜDEMSAŞ) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında “Stratejik Yönetim,
Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması” aşa-
malarını içeren Proje, TÜDEMSAŞ ev sahipliğinde imzalandı.
Toplam 14 ay sürecek olan Projenin ana hedefi, TÜDEMSAŞ’ın
kurumsal yönetim sisteminin geliştirilmesine/iyileştirilmesine
yönelik danışmanlık ve eğitimhizmetlerinin verilmesi. Projenin
temel hedefleri ise şöyle;
• Kurumsal analiz kapsamında paydaşların, mevcut dokü-
manların, ürün/hizmetlerin, muadil kurumların vb. analizi ile
kurumun mevcut durumunun değerlendirilmesi ve ihtiyaçla-
rın tespiti
• Kurum Stratejik Planının hazırlanması
• Mevcut süreçlerin analizi, uygun süreç modelinin ve hiye-
rarşisinin belirlenmesi, dokümantasyonu ve süreçlerin perfor-
mansla ilişkilendirilmesi ile kurum organizasyonel yapılanma-
sına uygun süreç yönetim sistematiğinin oluşturulması
• Daha kaliteli ve şeffaf hizmet sağlamak amacıyla ve üst-orta
düzey yöneticiler ile süreç sahipleri katılımıyla hazırlanacak ku-
rum iç kontrol sistematiğinin oluşturulması
TÜDEMSAŞ ile “Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç
Kontrol Sisteminin Oluşturulması” Projesi İmzalandı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook