TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM, 2017 Üniversite Kariyer Günleri Etkin-
likleri kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre
Merkezi’nde gerçekleşen Hacettepe Üniversitesi Kariyer ve
Staj Fuarı 2017’de (HÜKSF’17) öğrencilerle bir araya geldi.
Fuara, kamu ve özel sektörden çok sayıda kurum ve kuruluş
katıldı. Etkinliğe, BİLGEM adına kurumsal iletişim ve insan
kaynakları birim sorumluları katıldı. Etkinlik süresince BİL-
GEM standını ziyaret eden öğrenciler merak ettikleri soru-
ları sorma fırsatı buldular. Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM iş ve staj
fırsatları hakkında bilgi edindiler.
Üniversitelere Yönelik Tanıtım ve Kariyer Günleri
Etkinlik Programı Hacettepe ile Başladı
BİLGEM, Gebze Teknik Üniversitesi’nde
Tanıtım ve Kariyer Günü Gerçekleştirdi
TÜBİTAK BİLGEM, 2017 Üniversite Kariyer Günleri Etkinlikleri
kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Binası’nda
gerçekleşen GTÜ Kariyer Fuarı 2017’de öğrencilerle bir araya
geldi. Fuara, özel sektörden de çok sayıda kurum ve kuruluş
katıldı.
Etkinliğe BİLGEM adına Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakla-
rı birim sorumluları katıldı. Etkinlik süresince BİLGEM standını
ziyaret eden öğrencilere iş ve staj olanakları hakkında bilgi ve-
rildi.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook