TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 30

30
Bülten
N SAN
2017
M A R T E K F i r m a s ı n d a n Y e n i N e s i l T e k n o l o j i
TÜBİTAK MARTEK Firması Hayriya Bilişim ve Sağlık Tekno-
lojileri A.Ş., sahip olduğu biyometrik tanımlama teknoloji-
siyle parmak izi ve damar örüntüsünü aynı anda tarayarak,
canlılık tespiti yapabiliyor. Firmanın, yüksek güvenlik ve ileri
teknoloji vadeden ürünleri, Türk mühendislerinin tasarımla-
rıyla “Türk Malı” olarak dünyaya ihraç ediliyor.
2012 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alı-
nan Tekno-Girişimcilik fonu ile kurulan Hayriya Bilişim ve
Sağlık Teknolojileri A.Ş., üç patent, “iSina” ve “DYTRONIC”
olmak üzere iki marka tescili, iki uluslararası yayın, iki ulus-
lararası girişimcilik, bir tasarım-inovasyon ödülü aldı. Kendi-
sini “inovasyon evi” olarak nitelendiren Firmanın teknolojisi,
kameradan alınan parmak izi görüntüsüne ek olarak kızı-
lötesi ışıklarının kılcal damarlardan yansıyan görüntüsünü
FUSION algoritmasında işlemek suretiyle 10-8 gibi çok dü-
şük hata oranı ile yüksek bir başarım sunuyor. 350ms gibi
kısa bir zaman aralığında hızlı bir performans sergileyerek
çalışan teknoloji uluslararası otoritelerin testlerinden başa-
rıyla geçti. Geliştirilen teknoloji dünyadaki rakiplerine göre
daha iyi bir performans ve yüksek güvenlik ile konforu bir
arada sunuyor. Parmak İzi ve Damar Okuyucu cihazı Londra,
Almanya ve Dubai’deki fuarlarda tasarım, ergonomi ve ino-
vasyon ödüllerine layık görüldü.
Kişisel Verilerimiz Yerli veMilli Teknolojiye Emanet Ediliyor
Geliştirilen teknoloji yeni nesil kimlik kartlarının doğru-
lanması başta olmak üzere, sınır güvenliği, havalimanları,
kriminal uygulamaları, bina güvenlik girişleri gibi kimlik
doğrulama ve yetkisiz girişlerin önlenmesinin istenildiği her
yerde kullanılabiliyor. Yeni nesil kimlik kartlarımıza entegre
edilebilen sistem sayesinde, kişisel verilerimiz yerli ve milli
teknolojiye emanet oluyor.
Firmanın geliştirdiği teknoloji sayesinde ülkemiz biyo-
metri alanında dünyada söz sahibi olmaya başlayacak. İle-
ri teknolojik bu ürünlerin ihracatı ülkemize yüksek katma
değer ve cari açığı azaltıcı ekonomik faydaları beraberinde
getirecek.
Kısa Kısa Hayriya Bilişim ve Sağlık Teknolojileri A.Ş.
2013 Yılında KOSGEB Ar-Ge İnovasyon hibe desteğini alan
Firma, 2014 yılında TÜBİTAK– TEYDEB 1507 ve 1511 hibe
desteklerini alarak hem Ar-Ge altyapısını güçlendirdi, hem
de nitelikli çıktılar elde etti.
Firma kurucusu Abdulkadir Kayıklı, inovatif projeleri ile
Uluslararası Girişimciler Kuruluşu olan JCI tarafında 2014
“Yaratıcı Genç Girişimcilik”; 2015 yılında Seoul’de düzenle-
nen EUREKA etkinliklerinde “Uluslararası En Aktif Girişimci”
ödüllerini aldı.
2015 ve 2016 yıllarında ülkemizde gerçekleştirilen İnova-
LIG Uluslararası İnovasyon Şampiyonları etkinliğinde İno-
vasyon sonuçları kategorisinde finale kalan ilk ve tek KOBİ
olan Firma, 2016 başlarında TÜBİTAK Marmara Teknokent
ile yapılan gelir paylaşımı esaslı özel bir protokol ile araş-
tırma merkezini ve üretimini TÜBİTAK Marmara Teknokent
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesi’ne
taşıdı. 2016 yılı ikinci yarısında VESTEL Ventures Capital’den
yatırım aldı.
MARTEK Firmasından Yeni Nesil Teknoloji
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook