TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 36

36
Bülten
N SAN
2017
T Ü B İ T A K M A M “ I V . U l u s l a r a r a s ı N ü k l e e r S a n t r a l l e r Z i r v e s i ” n e K a t ı l d ı
Nükleer enerji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı
firmaların bir araya geldiği “IV. Uluslararası Nükleer Santral-
ler Zirvesi” Pullman İstanbul Convention Center’da gerçek-
leştirildi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı V.
Dr. Orkun Hasekioğlu, zirvenin açılışına katılarak konuşma
yaptı. Dr. Orkun Hasekioğlu konuşmasında, TÜBİTAK olarak
Türkiye’nin bilimve teknolojide sıçrama yapabilmesi için bu tür
yüksek teknolojilerin kazanımını önemli bulduğunu ifade etti
ve TÜBİTAK’ın bu alandaki destekleri konusunda bilgi verdi.
Zirvede, TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme
BaşkanYardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, İş Geliştirme Biri-
mi Yöneticisi Nuh Yılmaz ile Enstitü temsilcilerinden oluşan
TÜBİTAK MAM heyeti pek çok firma ile ikili görüşmelerde
bulundu. TÜBİTAK MAM standında Çevre ve Temiz Üretim,
Enerji, Kimya, Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitülerinin
temsilcileri, zirve katılımcılarına Enstitü çalışmaları hakkında
bilgi aktardılar.
TÜBİTAK MAM “IV. Uluslararası
Nükleer Santraller Zirvesi”ne Katıldı
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook