TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO), “Gelecekte-
ki Evimiz: Uzay” temalı bir “Lise Öğrencileri Uzay Yarışması
(APSCO Youth Space Contest 2017)” düzenliyor. APSCO’ya
üye devletlerdeki gençlerin uzay bilimi ve teknolojilerine
ilgileri ile APSCO’nun bilinirliğini arttırmak ve üye devlet-
lerdeki gençler arasında iletişim ve işbirliğini teşvik etmeyi
amacıyla düzenlenen yarışmanın dili İngilizce.
APSCO’ya üye ülkelerdeki lise öğrencileri arasında düzen-
lenecek yarışmaya katılmak için gereken şartlar şunlar:
• Katılımcılar yarışmaya diledikleri formatta (video, resim,
el işi, maket, yazı vb.,) katılım sağlayabilirler.
• Yarışmaya katılım sağlanacak gönderinin açıklaması,
1000 kelimeden az olacak şekilde hazırlanmalı ve başvuru
formuyla birlikte elektronik formatta e-posta ile sunulmalıdır.
• Tüm gönderiler İngilizce olarak düzenlenmelidir.
• Sunumda kullanılacak video ve diğer görsellerin yüksek
çözünürlükte olması, fotoğraf ve videoların JPG, MPG ve
MP4 formatında hazırlanması ve maksimum süresinin beş
dakikadan az olması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılım sağlayacak öğrencinin, çalışmasını su-
nabilecek derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir.
• Her yarışmacının sadece bir başvuru hakkı vardır.
• Başvurular 2017 Yılı Temmuz ayı sonunda APSCO ve Çin
Uzay Bilimi Topluluğu (Chinese Society of Astronautics) ta-
rafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Değerlen-
dirme sonucunda seçilen 5 adayın yarışma için yapacakları
sunumlar için Pekin’e uçakla ulaşımları, toplam 6 gece ko-
naklamaları ve aktivitelerin düzenlenmesi konusunda APS-
CO sponsor olacaktır. Pasaport ve vize ücreti sponsorluk ha-
ricinde olup yarışmacı tarafından karşılanacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışmaya sunacakları
çalışmalarını yukarıda belirtilen format ve özelliklerde hazır-
layarak, okulları aracılığı ile 26 Nisan 2017 Çarşamba günü
saat 12:00’ye kadar TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma
Enstitüsüne iletmeleri gerekiyor. Yarışma ile ilgili duyuru
ve katılım koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
adresi ziyaret edi-
lebilir.
Türkiye APSCO’ya 25 Temmuz 2011 Tarihinde Üye Oldu
Asya-Pasifik Bölgesinde uzay alanında işbirliği oluştur-
mak, yeni teknolojiler geliştirilmesine katkıda bulunmak,
dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak ve uzay
alanında karşılıklı bilimsel bilgi alışverişini mümkün kılmak
amaçları ile 2005 yılında kuruldu. Türkiye 25 Temmuz 2011
tarihinde APSCO’ya üye oldu.
Başvuru Adresi : TÜBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi,
06800, Ankara / Türkiye
Tel : (0312) 210 13 10 Fax: (0312) 210 13 15
İlgili kişi : Aysun Karaarslan
E-posta adresi :
APSCO’dan Lise Öğrencilerine
Uzay Yarışması Çağrısı
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook