TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 34

34
Bülten
N SAN
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı n d a n S i b e r S a l d ı r ı l a r a Ç ö z ü m
Yüzde 100 yerli sermaye, TÜBİTAK ve KOSGEB destekle-
ri ile üretilen ve internet kaynaklı siber saldırılara karşı en
güncel teknolojileri içeren TINA, 2016 yılı içerisinde “Siber
Tehdit Algılama, Raporlama ve Engelleme Sistemleri”ne,
Sandbox (kum havuzu) teknolojisini de kattı. Zararlı yazı-
lımın otomatik analizini sanal laboratuvar ortamında oto-
masyon şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan bu teknoloji ile
TINA zararlı tespit başarısını da kuvvetlendirdi.
TINA, Türkiye’de ve dünyada ilk kez karşılaşılan tehditleri
(zero day) tespit ederek ulusal veri tabanlarında dahi henüz
duyurulmamış pek çok zararlı dosya ve kaynağı durduruyor.
Dünya genelinde zararlı yazılım tespiti üzerine donanım
geliştiren diğer firmalar ile fiyat ve teknoloji rekabetini
koruyan TINA, yabancı markalar ile teknoloji yarışını milli
ürün sıfatıyla başarıyla sürdürüyor ve teknolojisini ihraç
etmek üzere MARTEK ile yurt dışına açılıyor.
APT’ye Karşı Yeni Bir Önlem
Yeni nesil önlem kategorisinde yer alan TINA, “Siber Teh-
dit Algılama, Raporlama ve Engelleme” cihazı olarak inter-
netten gelen tehditlere karşı kullanıcı müdahalesine gerek
kalmadan, herhangi bir ek eğitim veya benzeri zaman yatı-
rımı gerekmeden, firewall, UTM, IDS, IPS gibi mevcut diğer
TÜBİTAKMARTEK Firmasından
Siber Saldırılara Çözüm
TÜBİTAKMARTEK Firması ISR Bilgi Güvenliği, yerli siber saldırı engelleme sistemi TINA ile ileri seviye siber
saldırılara (APT) çözümüretiyor.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook