TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 38

38
Bülten
N SAN
2017
B İ L G E M , K a r a d e n i z T e k n i k Ü n i v e r s i t e s i ’ n d e T a n ı t ı m v e K a r i y e r G ü n ü G e r ç e k l e ş t i r d i
TÜBİTAK MAM Çin’den Sonra ABD’ye de Hizmet Vermeye Başladı
TÜBİTAKMarmaraAraştırmaMerkezi, Çin’den sonraABD’den
test talebi alarak yurtdışına sunduğu hizmet portföyünü geniş-
letti. Amerika Birleşik Devletleri özel sektöründen “implantas-
yon ve subakut sistemik toksisite testi”konusunda gelen talep
ile test ve analiz hizmeti verilen ülke sayısı 17’ye çıktı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan MAM Başkan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Murat Makaracı, stratejik vizyonlarını “dünya lideri
Ar-Ge merkezi olmak” olarak belirlediklerini, gelişmiş cihaz ve
ekipman altyapısı ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu özel nitelikli
test ve analizleri gerçekleştirerek yurtdışına döviz ve bilgi akı-
şının önlenmesinin yanı sıra, merkezin uluslararası bilinirliğinin
artırılması sonucu 2015 yılından itibaren Avrupa, Asya, Afrika
ve Amerika’dan test ve analiz talepleri geldiğini açıkladı.
TÜBİTAK MAM, bünyesindeki farklı uzmanlıklara sahip yedi
enstitüsü ile Ar-Ge ve test hizmetleri veriyor.
BİLGEM, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
Tanıtım ve Kariyer Günü Gerçekleştirdi
TÜBİTAK BİLGEM, 2017 Üniversite Kariyer Günleri Etkinlikle-
ri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve
Kongre Merkezinde gerçekleşen 3. KTÜ Kariyer Fuarına katıldı.
Fuarda, kamu ve özel sektörden çok sayıda kurum ve kuruluş
yer aldı.
Etkinliğin 2. gününde BİLGEM Kurumsal İletişim sorumlusu-
nun gerçekleştirdiği sunum ile kurum hakkında öğrencilere
bilgi verildi. İnsan Kaynakları sorumluları tarafından, TÜBİTAK
BİLGEM’de kariyer, iş ve staj olanakları ile ilgili öğrencilere bilgi
verildi ve öğrencilerinmerak ettiği sorular cevaplandı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook