TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
güvenlik katmanlarına ek olarak da kullanılabiliyor.
İnternetten gelen ve ayrıca internete doğru olan veri
trafiğini de inceleyerek mevcut teknolojiler ile fark edile-
meyen zararlı yazılımları tespit ederek raporlayan ve dur-
duran TINA, özellikle güncel saldırılardan ransomwarele-
re (cryptowall, cryptolocker vb.), APT saldırılarına, 0-day
(daha önce karşılaşılmamış; sıfır gün) ve gelişmiş saldırılara
karşı başarılı tespit ve engelleme sonuçları elde ediyor.
Cihazın merkezi sistemler ile iletişimi TINA sisteminin
gücünü arttırarak, özellikle ülkemizi hedef alan siber saldı-
rılara karşı erken önleme sistemlerini, hızlı bilgi paylaşımı
gibi birçok gelişmiş sistemi bir arada sunuyor. Kuvvetli bir
araştırma tabanı oluşturularak, iki yıl süren teknolojiyi iler-
letme çalışmaları, sızma testleri ve piyasa araştırmalarından
kazanılan tecrübeler ile de geliştirilmeye devam ediyor.
“Medium”, “Large” ve “Enterprise” adında üç modeli ile
orta boy işletmelerin, büyük işletmelerin, kurumsal işlet-
melerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu
milli ek güvenlik katmanı olarak satışlarını sürdüren TI-
NA’nın özellikle KOBİ’lerde kullanılacak olan daha küçük
versiyonu da test çalışmalarını tamamlamak üzere.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook