TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Jozef
Sestak ve Yardımcısı Marian Seres, TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi’ni ziyaret etti. TÜBİTAK MAM Başkanı V. Dr. Or-
kun Hasekioğlu, BaşkanYardımcıları ve Enstitüleri Müdürleri
katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, TÜBİTAK MAM ile Slo-
vak Cumhuriyeti SAS (Slovak Bilimler Akademisi) ortak ikili
işbirliği projelerindeki gelişmeler ve potansiyel yeni işbirlik-
leri üzerinde görüşüldü.
2017 yılında yapılması planlanan TÜBİTAK-Slovakya SAS
Çalıştayı, Türkiye ve Slovak Cumhuriyeti arasındaki 5. Çalış-
tay olacak.
Ülkemiz ile Slovak Cumhuriyeti arasında bilim, teknoloji
ve yenilik alanında ilişkiler, Kurumumuz ile Slovak Bilimler
Akademisi (Slovak Academy of Sciences – SAS) arasında 02
Şubat 2002 tarihinde akdedilen Uygulama Protokolü uyarın-
ca yürütülüyor. Bu anlaşmaya istinaden yürütülmekte olan
ikili işbirliği programına ek olarak 2012 yılından itibaren bir
tematik işbirliği programı ayrıca hayata geçirildi. İki Kurum
arasında 2003 yılından bu yana ortak çağrılar açılıyor.
Slovakya Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosluğundan MAM’a Ziyaret
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook