TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 24

24
Bülten
N SAN
2017
İ k i Y ı l d a 4 B i n G e n c i m i z e B i l i m s e l M e r a k A ş ı l a d ı k
Ülkemizin en büyük Ar-Ge Merkezlerinden biri olan TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi sosyal sorumluluk proje-
leri kapsamında yürüttüğü bilimle tanışma etkinliklerinde
4 bini aşkın öğrenciyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza
attı. Son olarak 81 ilden 81 okul projesine ev sahipliği yapan
Merkez, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğrencilere ilk
kez bir bilim insanı ile laboratuvarda birlikte çalışma olanağı
yarattı.
Merkezde gerçekleştirilen aktiviteler sırasında öğrenciler
TÜBİTAK ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin çalış-
maları hakkında bilgilendirildiler ve laboratuvar ortamında
gerçekleştirilen deney ve çalışmalara aktif olarak katıldılar.
TÜBİTAK MAM bünyesinde gerçekleştirilen aktivitelerde öğ-
renciler Malzeme Enstitüsü bünyesinde bulunan Elektron
Mikroskobuyla nanometre düzeyine kadar inerek virüs ve
bakterilerin yapıları ile cisimlerin yüzeylerini inceleyebiliyor;
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünde eski eserlerin yaş tayini
çalışmalarına katılıyor; Enerji Enstitüsünde ise lityum iyon
bataryaların üretim süreçlerini öğreniyorlar.
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, üniversitelerin Mühendislik
bölümleriyle Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel bi-
limler bölümlerinde okuyan öğrencilerin de sıklıkla ziyaret
ettikleri yerlerin başında geliyor. Yaz aylarında çok sayıda
öğrencinin staj imkanı bulduğu MAM Enstitüleri, yılın gene-
linde belirli programlar dahilinde Gıda, Kimyasal Teknoloji,
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüleri bünyesindeki
özel laboratuvar çalışmalarına açılıyor.
İki Yılda 4 Bin Gencimize Bilimsel Merak Aşıladık
TÜBİTAKMAMüreten Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne ulaşmak için gençlere yönelik ça-
lışmalarınahız verdi. Son iki yıldaGebze Yerleşkesinde bilimsel aktivitelere katılanöğrenci sayısı 4bini aştı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook