TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK Firması SANLAB’ın “Gelecek İçin
Ar-Ge - 81 İl 81 Okul” Sosyal Sorumluluk Projesi
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te faaliyet gösteren SANLAB
firmasının“Gelecek İçin Ar-Ge - 81 İl 81 Okul”Projesi ile ilgili et-
kinliğine Ağrı, İzmir, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Denizli ve
Kütahya’dan öğrenci ve öğretmenler katıldı. TÜBİTAK Marmara
Teknokent Genel Müdürü, teknokenti tanıtan bir sunum ger-
çekleştirdi.
TÜBİTAKMarmaraTeknokent’e gerçekleştirilen ziyaretteTek-
noloji Serbest Bölgesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kuluçka
Merkezi ziyaret edildi. Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren
kuluçka firmaları, geliştirdikleri projeleri anlattılar; öğrencilerin
teknokent ile ilgili sorularını yanıtladılar.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen gala yemeği organizas-
yonuna Afyonkarahisar Dazkırı Mesleki ve Teknik Eğitim Mer-
kezi, Ağrı Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Bursa Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi, Denizli Sarayköy Mesleki ve Teknik Eğitim Mer-
kezi, İzmir Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kütahya Merkez
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Trabzon Arsin Mesleki ve
Teknik EğitimAnadolu Lisesi’nden gelen 300 civarında öğrenci
ve öğretmen katıldı.
Açılış konuşmasını SANLAB firması kurucusu Salih Kükrek’in
yaptığı etkinliğe, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, TÜ-
BİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek,
Gebze Teknik Üniversitesi TTM Genel Müdürü Dr. Abdurrah-
man Güngör, TÜBİTAK MAM Gen ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. ŞabanTekin, TÜBİTAKTÜSSİDEMüdürYardım-
cısı Selahattin Çetin’in yanı sıra bölgemiz kamu kurumlarından
uzmanlar ve çeşitli illerden birçok sanayici işadamı katıldı.
Gelecek İçin Ar-Ge Etkinliği Nedir ?
TÜBİTAK, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), TÜBİTAK
MAM, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi
TTM, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve
Kocaeli Bilim Merkezi’nin destek verdiği “Gelecek İçin Ar-Ge”
etkinliği ilköğretim, ortaöğretim ve özellikle lise çağındaki
çocukların bilim ve teknolojiye ilgilerini artırmak, onları Ar-Ge
ve yazılıma yöneltmek için tasarlanan bir sosyal sorumluluk
programıdır. Bu program kapsamında kamu ve özel Ar-Ge
merkezlerinin en yoğun olduğu Kocaeli Bölgesi’ndeki altya-
pıyı, öncelikle Kocaeli ve sonrasında tüm Türkiye’den katılacak
gençlerimize açmak ve onların ilgisini bu yöne çekmek hedefi
ile 2013 yılından beri başarı ile sürdürülmektedir.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook