TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Konya - Karaman - Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Çalıştayı Gerçekleştirildi
KOP Bölgesi Kalkınma İdaresi ileTürkiye Sanayi Sevk ve İdare
Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) birlikte yürüttüğü “Konya - Karaman
- Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik
Etüd ve Fizibilite Projesi”kapsamında Konya’da bir Çalıştay ger-
çekleştirildi.
AK Parti Konya Milletvekili - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız’ın
da katıldığı Çalıştaya, T.C. Gümrük veTicaret Bakanlığı, T.C. Eko-
nomi Bakanlığı , T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya
Valiliği, KOP Kalkınma İdaresi, MEVKA Kalkınma Ajansı, DHMİ,
Mut Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası,
MersinTicaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası,
Konya Sanayi Odası, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, Konya
Ticaret Odası, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Orga-
nize Sanayi Bölgesi, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi, Mersin
Silifke Organize Sanayi Bölgesi, Konya Çumra Organize Sanayi
Bölgesi, Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Çağ Üni-
versitesi, Karaman Gümrük Müdürlüğü, Konya Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Karaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
KOSGEBKonyaMüdürlüğü, Mersin İl Gıda,TarımveHayvancılık
Müdürlüğü, Karayolları 3. ve 5. Bölge Müdürlükleri / KONYA,
Konya Ereğli Ticaret Borsası, Cihanbeyli Ticaret Borsası, Orta
Anadolu Un Sanayicileri Derneği, Konfor Demiryolları Taşıma-
cılığı A.Ş, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilişim Kümesi,
Ova Un, TÜRSA Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ka-
raman Ticaret Borsası, Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi,
MUSİAD Konya, Mersin Un A.Ş, Horoz Lojistik ve Horoz Bollore
Lojistik Firmaları olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcilerin-
den 130’u aşkın kişi katıldı.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Konya
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü ve Ziya
Altunyaldız’ın konuşmalarının ardından başlayan Çalıştay bö-
lümünde ilk olarak katılımcılara bilgilendirme sunumları ya-
pıldı. Sunumlarından sonra “Özel Ekonomi Bölge” yer ve tür
seçimine yönelik bilimsel modelleme çalışmalarının yapılacağı
projede, model kriterlerinin önceliklendirme çalışmaları her bir
paydaş için ayrı ayrı yapıldı. Çalıştayın sonraki oturumlarında
“Konya Karaman Mersin illerinin Özel Ekonomi Bölge Yaklaşı-
mıyla Mevcut Durum Tespiti” ve “Konya Karaman Mersin İlle-
rinin Özel Ekonomi Bölge Oluşturulmasındaki Darboğazların
Giderilmesine Yönelik Öneri Geliştirilmesi”olmak üzere 3 farklı
oturumgerçekleştirildi.
Çalışmalar sonucunda, Marmara Bölgesinde sıkışan sanayi
ve ticaret faaliyetleri için alternatif olma yolunda hızla ilerleyen
KOP Bölgesi için Konya - Karaman - Mersin illerini kapsayacak
Özel Ekonomi Bölgesi ve ticaret koridoru oluşturulmasına yö-
nelik ön fizibilite çalışması yapılacak.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook