TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 10

10
Bülten
MART
2017
K B R N K o r u m a d a Y u r t d ı ş ı n a B a ğ ı m l ı l ı k B i t i y o r
TÜBİTAK MAM’ın MAKEL Teknoloji A.Ş. ile birlikte yürüte-
ceği “KBRN Filtreleri için Empregne Aktif Karbon Üretim ve
Satış Hakkı Lisans Sözleşmesi” imza töreni MAM tesislerinde
gerçekleştirildi.
İmza törenine TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Orkun Ha-
sekioğlu, Başkan Yardımcıları Dr. İbrahim Bekar, Doç. Dr.
Murat Makaracı, Malzeme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin
Usta, Müdür Yardımcısı Dr. Salih Dabak, Birim Yöneticisi Se-
çil Selçuk, Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Emel Musluoğlu,
Makel Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Emre Tuksal ve şirket
yetkilileri katıldılar.
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünde, Dr. Elif Tahtasakal
ve çalışma arkadaşları tarafından ilk defa 2002 yılında Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda gerçekleş-
tirilen projede, fırkateynler için KBRN koruyucu filtrelerin
yerli olanaklarla üretilebilmesi kapsamında empregne ak-
tif karbon geliştirildi, Teknik Şartnamedeki tüm testlerden
başarıyla geçerek filtrelerde kullanıldı. Üretiminde yerli
hammadde kullanılan empregne aktif karbon, muadillerine
göre daha sert yapılı olduğundan, tozlaşma oranı düşük. Ta-
kip eden yıllarda yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı
kapsamında 60 adet KBRN filtre üretimi gerçekleştirilerek
teslim edildi.
2011 yılında Tokyo’daki deprem nedeni ile nükleer reak-
törden açığa çıkacak tehditlere karşı Tokyo Türk Büyükelçi-
liği personelini korumak amacıyla filtreler üretilip Dışişleri
Bakanlığı’na ulaştırıldı ve 24 saat içinde Tokyo’ya gönderildi.
Türkiye için stratejik bir öneme sahip ve satın alınması
özel izinlere tabi olan, her türlü KBRN tehdidine karşı koru-
ma sağlayan filtrelerde kullanılan empregne aktif karbonun
üretimi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gerekli izin-
ler alınarak imzalanan Lisans Sözleşmesi ile bu malzemenin
yurt içinde milli olanaklarla uluslararası standartlara göre
üretilmesi artık mümkün. Böylece KBRN korumada yurtdışı-
na bağımlılık ortadan kaldırılmış olacak.
KBRN Korumada Yurtdışına Bağımlılık Bitiyor
KBRN Filtreleri ve Empregne Aktif Karbon Üretim ve Satış Hakkı Lisans Sözleşmesi, TÜBİTAK MAM ile
MAKEL Teknoloji A.Ş. Arasında İmzalandı
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook