TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
tülmeye başlandı. Önümüzdeki yıllarda giderek artan sayıda
ülkenin katılımının hedeflendiği Global Cleantech Innovation
Programme (GCIP), temiz teknoloji girişimcilerini destekle-
meyi hedefleyen bir platform.
Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himaye-
lerinde, TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde, Teknoloji ve Yenilik Des-
tek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde gerçekleşen
GCIP-Türkiye’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Teknoloji Ge-
liştirme Vakfı (TTGV) da programın ulusal paydaları arasında
yer alıyor.
Örnek Vakalar
Örnek Vaka 1
Analizini yapmış olduğumuz bir ticari binada kurulu olan
klima sisteminin dış ve iç hava şartlarına göre ( sıcaklık – nem
) kullanım analizini yaptık. Analiz sonucunca kurulu olan kli-
manın çok yoğun soğutma yaptığı tespit edildi. Bu analiz ile
klimaların aynı anda çalışması yerine tek çalışması sağlandı
ve sonuç olarak %35 e yakın bir enerji tasarrufu sağlandı.
Örnek Vaka 2
Analizini yaptığımız 10.000 m2 bir süpermarkette kurulu
olan 4 farklı otomasyon sisteminden gelen veriler aynı anda
görülemiyordu. Bu binada aynı zamanda tavanda cam pen-
cereler olmasına rağmen gün ışığı aydınlatma analizi yapıl-
madığı için gün ışığından hiç faydalanılamıyordu. Gerçekleş-
tirilen analiz ile gün içinde kullanılan ışıkların %15 nin fazla
kullanıldığı ve aynı zamanda 4 farklı otomasyon sisteminden
gelen verilerin binanın mevcut kullanım alışkanlıklarına göre
analizi ile HVAC sisteminin eş zamanlı değil sıcaklık haritasına
göre çalışması gerektiği analiz edildi. Bu sayede toplam %25
enerji tasarrufu elde edildi. Bu oran yıllık tek bir markette
100.000 TL den fazla bir rakama denk geliyor.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook