TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 18

18
Bülten
MART
2017
S u u d i A r a b i s t a n ’ t a n T Ü B İ T A K U Z A Y ’ a T e ş e k k ü r Z i y a r e t i
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı adına Albay Nasser Sula-
ıman Alhaddan, Yarbay Obaıd Nasser Aldarmı, Yüzbaşı Ab-
dulsalam Mushabbab Alqahtanı’den oluşan bir heyet, TÜBİ-
TAK UZAY’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret süresince
Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Yılmaz, Büyük Veri Hesap-
lama Grup Lideri Arif Yılmaz, Verisis A.Ş. Genel Müdürü Ay-
dın Kolat, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Işık da hazır bulundu.
Ziyaret çerçevesinde, Suudi Arabistan Heyeti Başkanı Al-
bay Nasser Ulaıman Alhaddan, Suudi Arabistan İçişleri Ba-
kanı adına Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu’ya hediye
takdim etti. Ziyaretin sonunda BALİSTİKA SUBA-2 Projesi
Yöneticisi Oğuzhan Öztürk, proje ile ilgili bir değerlendir-
me sunumu yaptı. Sunumun ardından, muhtemel projeler
olan Ruhsatlı Silahların Kaydı Projesi (Weapon Registry) ve
SUBA-1 Garanti-Bakım Projesi ile ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.
TÜBİTAK Uzay Enstitüsünde geliştirilmiş olan BALİSTİKA
Sistemi Dünyadaki en iyi Balistik İz İnceleme sistemlerinden
Suudi Arabistan’tan TÜBİT
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook