TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konferans Salonu’nda
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tanı-
tıldı. Tanıtım sunumunda, TÜBİTAK UZAY’ın tarihçesi, Ensti-
tüde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verildi.
TÜBİTAK UZAY bünyesinde başlayan BilSat, RASAT ve Gök-
türk-2 Uydu projeleri ile hem Kurumun hem de Türkiye’nin
ulaştığı teknolojik seviye gösterildi. Türkiye’nin uydu tekno-
lojilerinde öncü kuruluşu olan TÜBİTAK UZAY öncülüğünde
başlatılan ve Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu olacak
olan Türksat 6A hakkında bilgiler verildi ve projenin Türkiye
için taşıdığı önem anlatıldı. Ayrıca İMECE Uydusu sayesinde
Türkiye’nin kendi elektrooptik kamerası ile 70 cm çözünür-
lüklü görüntüler elde edebileceği vurgulandı.
Kurumsal İletişim Grup Lideri Necmi Demir, aynı gruptan
Merve Özek Ekinci ve Uzaktan Algılama Grup Lideri Dr. Ufuk
Sakarya tarafından yapılan sunumda katılımcılar tarafından
yöneltilen sorulara da cevaplar verilerek, Türkiye’nin uydu
teknolojilerinde ulaşmış olduğu seviye gösterildi.
Katılımcılara TÜBİTAK UZAY’ı tanıtan birer tanıtım kitapçı-
ğı takdim edildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda
TÜBİTAK UZAY Tanıtıldı
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook