TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 4

4
Bülten
MART
2017
U f u k 2 0 2 0 ’ n i n Y e n i W e b S i t e s i E r i ş i m e A ç ı l d ı
Ufuk 2020’nin Yeni W
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Avrupa Birliği (AB) Ufuk
2020 Çerçeve Programı ile yeni başarı hikayelerine imza at-
mak istediklerini, bu kapsamda yeni bir internet sitesi ha-
zırlayarak erişime açtıklarını belirterek, “TÜBİTAK olarak ulu-
sal programlardaki başvuru ve değerlendirme süreçlerinin
Ufuk 2020 Programı ile uyumlaştırılması çalışmalarına hız
kazandırdık” dedi.
Ufuk 2020 Programı’nın ulusal koordinasyonunun TÜBİ-
TAK tarafından yürütüldüğünü anımsatan Prof. Ergin, daha
önceki AB çerçeve programları vasıtasıyla 120’nin üzerinde
ülkeyle elde edilen uluslararası işbirliği deneyimini, Ufuk
2020’de rekabet avantajına dönüştürmek ve yeni başarı hi-
kayelerine imza atmak istediklerini söyledi. Çalışmalar kap-
samında Ufuk 2020 için yeni bir internet sitesi hazırladıkları-
nı dile getiren Prof. Ergin, erişime açılan “ufuk2020.org.tr”ile
bu kararlı tutumu daha da görünür hale getirdiklerini kaydetti.
Türkiye’nin söz konusu programdaki başarısının her ge-
çen gün artan bir ivme ile yükseldiğine ve Avrupa’daki araş-
tırma ve inovasyon rekabetinde öne çıkmaya başladığına
işaret eden Prof. Ergin, TÜBİTAK olarak bunu desteklemek
amacıyla ulusal programlardaki başvuru ve değerlendirme
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, herkesi 80 milyar avroluk fonuyla, dünyanın en büyük bütçeli
araştırma ve inovasyon programı olan AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı’nın yeni internet sitesini ziyare-
te ve üye olmaya davet etti.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook