TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 20

20
Bülten
MART
2017
T Ü B İ TA K MAM G e n Mü h e n d i s l i ğ i v e B i y o t e k n o l o j i E n s t i t ü s ü ’n e “ E l g i n k a n Va k f ı Te k n o l o j i Ö d ü l ü ”
Elginkan Vakfı tarafından Türk kültürü ve teknoloji alanla-
rında yapılan araştırmaları ortaya çıkarmak ve teşvik etmek
amacıyla düzenlenen “Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji
Ödülleri” sahiplerini buldu. Yeni ürün/teknik/teknolojiye
dayalı üretim süreçleri geliştirerek, teknolojiye gerçek an-
lamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubu-
na verilen “Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü”ne “Geleneksel
Gıdalarda Mikotoksin Analizleri”ne yönelik çalışmaları ile
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selma Öztürk ve araştırma ekibi
layık görüldü.
Aynı ödüle layık görülen diğer ödül sahipleri, “Yakın-Kızıl
Ötesi Bölgede Işıyan, Biyouyumlu, Nanoteranostik Gümüş
Kalgonit Kuantum Noktacıklarının Geliştirilmesi Projesi” ile
Doç. Dr. Havva Yağcı Acar, “Fotodinamik Tedavinin Hipoksik
Tümörlerde Uygulanabilmesi İçin Yeni Bir Metodoloji Proje-
si” ile Prof. Dr. Engin Umut Akkaya oldu.
TÜBİTAK MAMGen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitü-
sü Ödül Ekibi
- Doç. Dr. Selma Öztürk
- Dr. Esin Akçael
- Dr. Özlem Ertekin
- Şerife Şeyda Pirinçci
- Sevecen Tuğlu Gürpınar
- Harun Kocaağa
- Fehime Şeyma Özen
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Gıda Kon-
trol Genel Müdürlüğü Ödül Ekibi
- Tuğrul Kaymak, MSc, Laboratuvar Şefi
- Mustafa Atak, Laboratuvar Uzmanı
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü’ne “Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü”
“Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü”ne, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Mü-
dür Yardımcısı Doç. Dr. Selma Öztürk ve araştırma ekibi layık görüldü.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook