TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 6

6
Bülten
MART
2017
A K İ S B İ L E T O S P T C i p u r s e S D K i l e V e r i l m e y e B a ş l a n d ı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Meslek Komi-
tesi üyelerinden oluşan beş kişilik bir heyet, BTSO Yönetim
Kurulu Üyesi İlker Duran ile birlikte TÜBİTAK Bursa Test ve
Analiz Laboratuvarı (BUTAL) Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Kimya sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin
oluşturduğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meslek
Komitesi üyelerinin gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında
BTSO Yönetim Kurulu üyesi İlker Duran, sektördeki sanayi-
cilerin ihtiyaç duydukları test ve analizlerin BUTAL’daki ulus-
lararası akredite laboratuvarlarda yaptırılmasının önemine
işaret ederek, bu tür ziyaretlerin ileriye yönelik potansiyel
işbirliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine fırsat ya-
rattığını vurguladı.
TÜBİTAK BUTAL’ın faaliyet alanları ile ilgili tanıtım sunu-
mu ile başlayan BTSO Kimya Meslek Komitesi üyelerinin
ziyaretinde, BUTAL’daki uluslararası akreditasyon belgesine
sahip Malzeme–Tekstil, Kimya–Çevre ve Gıda–Tarım Kim-
yası Laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar ile Muayene
Hizmetleri hakkında BUTAL Müdürü Sedat Aktaş ve ilgili
Birim Sorumluları tarafından bilgiler verilerek, BTSO’nın ilgi-
li 5 Sektör Komitesinde görev alan BUTAL’ın faaliyetlerinin
sanayicilere daha yakından tanıtılması amacıyla bir etkinlik
düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Meslek Komi-
tesi üyelerinden oluşan beş kişilik bir heyet, BTSO Yönetim
Kurulu Üyesi İlker Duran ile birlikte TÜBİTAK Bursa Test ve
Analiz Laboratuvarı (BUTAL) Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Kimya sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin
AKİS BİLET OSPT Cipurse
SDK ile Verilmeye Başlandı
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook