TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Analizi Teknolojisi Geliyor
lanımının sabit senaryoyu değil, dinamik yaşam döngüsü-
nü takip ettiğini ve sürekli bir verimlilik elde edildiğini ifade
etti. Ertürk, “Rakamsal olarak ifade edersek, dinamik yaşam
döngüsüne göre adapte olan mevcut bir binada yüzde 40’a
kadar enerji tüketimini düşürmek mümkün” dedi.
“Yaz günlerinde 17-18 dereceyi gören AVM’ler, buzdolabı
etkisi yapan banka şubeleri, kış günlerinde sıcaktan içinde
durulamayan havasız ofisler, göz kamaştıran aydınlığa sa-
hip giyim mağazaları. Bu örnekler, hemen herkesin farkına
vardığı, ‘Bu kadar fazla ısıtma/soğutma/aydınlatma gerekli
mi’ diye sorduran, ama hep es geçtiğimiz durumlar. Biz de
Positive Enerji’yi kurarken, hep es geçtiğimiz bu durumlara
bir daha dönüp baktık ve yaşanan enerji israfının, dehşete
düşüren rakamlarını gördük” diyen Hayrettin Ertürk, akıl-
lı enerji analizi teknolojisi ile binaların yapısının, kullanım
alışkanlıklarının ve çevre şartlarının gerçek zamanlı analizler
ve karar destek sistemi ile bina kullanıcılarına binanın ha-
yat döngüsünün nasıl olduğu hakkında bilgi verdiğini ifade
etti. Hayrettin Ertürk, “Bu sayede enerjiyi ne kadar değil, na-
sıl tükettiklerini görebilmekteler ve kayıp, kaçak noktalarını
tespit edip, otomasyon sistemini daha doğru yönetebilmek-
teler” dedi.
Proje, Türkiye’de Birinci; San Fransisco’da Dünya İkincisi
Oldu
Hayrettin Ertürk, BEAD’in yararlarını şu sözlerle anlattı:
“Enerji Analizi teknolojisi ile gerçek zamanlı veri analizi ile
binanızda kurulu olan sistemler ile her zaman iletişimde kal-
manız sağlanacak ve sistemin analizi sunulacaktır. Isı, nem,
CO2, ışık sensörü ile binadaki enerji yoğunluk analizi yapı-
lacak ve enerji tüketim alışkanlıkları tespit edilecek. Bu sa-
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook