TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 32

32
Bülten
ARALIK
2016
T Ü B İ T A K M A R T E K ’ d e “ E t k i l i Z a m a n Y ö n e t i m i S e m i n e r i ”
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) ve Türkiye’nin ilk
sağlıklı yaşam markası Zade Vital işbirliği ile ”Etkili Zaman
Yönetimi Semineri” gerçekleştirildi.
TÜBİTAK MARTEK ev sahipliğinde, TÜBİTAK UME Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Zade & Zade Vital
İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi Müdürü Dr. Beril Koparal konuşma-
cı olarak katıldı.
“Zaman Yönetimi Nedir?”, “Neden Zaman Yönetimi Yapıl-
malıdır?” ve “Zamanı Nasıl Etkin Bir Şekilde Kullanırız?” so-
rularının yanıtlarını katılımcılarla paylaşan Koparal, zaman
yönetiminin zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir
biçimde kullanma ve denetleme sistemi olduğunu belirtti.
Zamanın çok kıymetli olduğunu, çoğaltılamayacağını, kop-
yalanamayacağını, yenilenemeyeceğini ve zaman yönetimi
yapabilen herkesin başarıyı yakalayacağını ifade eden Ko-
paral, günlük hayatta iş gibi gözüken pek çok ögenin aslın-
da zaman yönetimini olumsuz etkilediğini anlattı. Koparal
katılımcılara daha etkili bir zaman yönetimi için anahtar
kelimelerin “önceliklendirme, planlama ve uygulama” oldu-
ğunu vurguladı.
TÜBİTAK MARTEK’de “Etkili
Zaman Yönetimi Semineri”
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook