TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen
34. Antarktika Bilimsel Araştırmalar Komitesi (SCAR) Dele-
ge Toplantısı’na TÜBİTAK MAM başvurusunu takdim etmek
üzere Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Uzman Araştır-
macı Dr. Evrim Kalkan katıldı. Geçmişi 1968’lere dayanan,
Türk bilim insanları tarafından Antarktika kıtasında yürütü-
len bilimsel faaliyetlerin anlatıldığı bir sunum ile ülkemizin
SCAR üyelik talebi yapıldı. İçlerinde Arjantin, Şili, Güney
Kore ve Avusturya’nın da bulunduğu toplam 30 ülkenin de-
legelerinin katıldığı toplantıda Türkiye’nin üyelik başvurusu
büyük bir ilgiyle karşılanırken, kıtadaki çalışmaların 1960’lı
yıllara uzanması dikkat çekti. Ayrıca 1513 yılında Türk hari-
tacı Piri Reis tarafından çizilmiş olan, Güney Amerika ve An-
tarktika kıyılarının bir kısmını gösteren harita da sunumda
yer aldı ve büyük ilgi gördü. Sunum sonrası Malezya, Şili,
Ukrayna, Güney Afrika, Çin ve İspanya tam desteklerini be-
lirttiler. Ayrıca, ülkemizin tam üyelik başvurusunun zaman
kaybedilmeden yapılması da Komite tarafından belirtildi.
Antarktika Bilimsel Araştırmalar
Komitesi (SCAR) Delege Toplantısı
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook