TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 36

36
Bülten
ARALIK
2016
MÜSİAD, 20. Uluslararası İş Forumu’na (International Busi-
ness Forum–IBF) katılan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Çelik ile Güney Afrika Büyükelçisi Pule I. Malefane
arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, TÜBİTAK ile
Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki muadil bilim ve teknoloji
kuruluşları arasında akademi ve özel sektörün yararlanabi-
leceği işbirliği programlarını yürütülebilmek adına bir mutâ-
bakat muhtırası imzalanmasının yararlı olacağı değerlendi-
rildi.
MÜSİAD tarafından, Müslüman işadamları arasında küresel
iş ağı kurulması amacıyla oluşturulan IBF- Uluslararası İş Fo-
rumu, 22 ülkeden işadamları dernek başkanlarından oluşan
İcrâ Kurulu tarafından yönetiliyor ve güvenilir bir küresel iş
ağı sunuyor. Yılda bir kez yapılan kongre ve beraberindeki
ticarî faaliyetlerle bir araya gelinen Uluslararası İş Forumu,
bu yıl 20’inci kez 16. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak 9-12
Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Güney Afrika ile İkiliİşbirliği
İmkânları Görüşüldü
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı , T ı p t a İ k i M i l l i P r o j e y e İ m z a A t t ı
TÜBİTAK MARTEK Firması, Tıpta İki Milli Projeye İmza Attı
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) faaliyet göste-
ren DTI İmplant, tamamı milli olarak geliştirilen diş implant
teknolojisiyle Avrupa’nın en büyük implant üretim tesisle-
rinden birini kurarak Eylül ayında üretime başladı.
Araştırma geliştirme aşaması tamamlanan, global sa-
tış için sertifikasyonu alınan, dünyada sadece beş ülkede
üretilen “kemik tozu” (grefti) üretimine de önümüzdeki yıl
Türkiye’de başlamayı planlayan firma, yurtdışından ithal
edilen iki tıbbi üründe yeni teknolojiler geliştirdi. DTI imp-
lant CEO’su Dr. Talat Buğur, diş tedavisinde kullanılan milli
implantı geliştirip üretime başlayarak söz konusu ürünlere
ilişkin yaklaşık 80 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmenin
yanı sıra, yıllık 20 milyon dolarlık bir ihracat hedefiyle bilim
ve teknolojiye dayalı yeni sektöre öncülük ediyor
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook