TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 24

24
Bülten
ARALIK
2016
T Ü B İ T A K M Ü S İ A D ’ ı n D ü z e n l e d i ğ i 3 . H I G H T E C H P O R T F u a r ı n a K a t ı l d ı
TÜBİTAK, 9-12 Kasım 2016 tarihlerinde, İstanbul’da CNR
Expo Center’da MÜSİAD tarafından düzenlenen High Tech
Port by MÜSİAD Fuarına Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek-
nolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma
Merkezi (MAM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü (SAGE) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile ka-
tıldı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yap-
tığı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarda 100’ün üzerinde
ülkeden 7 binden fazla iş adamı yer aldı.
High Tech Port by MÜSİAD Fuarında İş Geliştirme Başkan
Yardımcısı Orhan Muratoğlu tarafından temsil edilen TÜBİ-
TAK BİLGEM, güvenli haberleşme, sivil havacılık ve savunma
sistem çözümlerinin yanı sıra biyoelektronik konularında
geliştirdiği cihazlar ve kimlik doğrulama sistemleriyle Fuar-
da yer aldı.
TÜBİTAK MAM, Malzeme Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji
Enstitüsü, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Enerji Enstitü-
sü’nün ürettiği çeşitli ürünlerini sergiledi. MAM Standı MÜ-
SİAD Başkanı Nail Olpak tarafından da ziyaret edildi.
TÜBİTAK SAGE, Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve Kanatlı Gü-
düm Kiti’nin (KGK) yanı sıra, Türkiye’de geliştirilen ilk seyir
füzesi olma özelliğini taşıyan Satha Atılan Orta Menzilli Mü-
himmat (SOM), SOM-J Silah Sistemi ve F-35 Müşterek Taar-
ruz Uçağı’nı (JSF) sergiledi. TÜBİTAK SAGE tarafından gelişti-
rilen, Ardışık Delici Harp Başlığına sahip dünyanın ilk ve tek
uçak bombası olan Nüfuz Edici Bomba (NEB), rokete karşı
etkin 35 mm mühimmat çekirdek komplesi ROKEM ile ısıl
piller de TÜBİTAK SAGE standında yerini aldı.
TÜBİTAK UME ise Kimya Laboratuvarları tarafından üreti-
len Sertifikalı Referans Malzemelerini ve GÜÇ Enerji Labo-
ratuvarı’nın ürünlerinden olan Harmonik Akım Kaynağı ve
Akım Şöntü cihazlarını sergiledi.
TÜBİTAK, MÜSİAD’ın Düzenlediği 3.
HIGH TECH PORT Fuarına Katıldı
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook